بازگشت به صفحه قبل

      در دفاع از سوسیالیســــــــــــــــــــــــــم

 

بدیل سوسیالیستی

( تکامل واقعی انسان )

مایکل لبووتیز

ح. ریاحی

پیش گفتار

مقدمه  -  بازآفرینی سوسیالیسم

 

بخش نخست - مثلث سوسیالیستی

تولید انسان‌ها

جامعهی همبسته

بخش دوم - بنای مثلث سوسیالیستی

مفهوم گذار سوسیالیستی

ساختن مسیری به سوی سوسیالیسم

تکوین شیوه مقررات سوسیالیستی

 

 

 

سوسیالیسم را حالا بنا کنیم

مایکل لبوویتز

گروه مترجمان

 

مقدمه

 

کارل مارکس: نیازهای سرمایه در مقابل نیازهای انسانی

برگردان : فروغ اسدپور

ایدئولوژی و توسعه‌ی اقتصادی

برگردان : پرویز صدافت

شناخت دنیایی بهتر

برگردان : ح.آزاد

تصوری از سوسیالیسم را تبلیغ کنیم

برگردان : زاگرس جنگلی

سوسیالیسم از آسمان نازل نمی شود

برگردان : زاگرس جنگلی

هفت پرسش دشوار: دشواریهای خودگردانی یوگسلاوی

برگردان : فروغ اسدپور

انقلاب نیازهای رادیکال:مبنای گزینش بولیواری راه سوسیالیستی

مترجم: نسرین ابراهیمی

 

دردفاع از سوسیالیسم جلد15

آینده در حال:  

 هفت تز پیرامون سوسیالیسم پرتوان قرن بیست و یکم

دیوید لایبمن

 برگردان : ح. ریاحی

ده تز در باره مارکسیسم و  گذار به کمونیسم

دیوید شوایکارت

ح. آزاد

هفت پرسش دشوار:دشواری های خودگردانی یوگسلاوی

فروغ اسدپور

 

دموکراسی اقتصادی سوسیالیسم
واقعی و تحقق پذیر

 

دیوید شوایکارت

ب. کیوان

سوسیالیسم؛ رهیافتی سیاسی

 

آلکس کالینیکوس

صادق تهرانی

نقد مارکسیستی بر پسامارکسیسم

جیمز پترا

بهرام کشاورز

 

مدیریت مشترك بدیلی بری سرمیه سالاری

میكل.ی لبوویتز

مترجم: ش. شاكری

 

 

دفاع از سیوسیالیسم جلد 14

بحث هایی در باره انتقال به سوسیالیسم

در راه یک برنامه مطالعاتی پیرامون گذار به سوسیالیسم

پل سوئیزی -  ش. قنبری

ده تز در باره قوانین اجتماعی و اقتصادی 

    ارنست مندل

اسطوره جامعه انتقالی

نوشته : ای. بیوک - برگردان ح- ریاحی

انتقال به سوسیالیسم

پل سوئیزی

اقتصاد در دوره گذار

ارنست مندل - نسرین. ب

دوران گذار پس از انقلاب

تیم ولفورت - ترجمه از س. عزیزی

به سوی یک سوسیالیسم دموکراتیک

نیکوس پولانزاس - فرهاد سیدلو

دولت، دموکراسی، و گذار به سوسیالیسم

مارتین کارنوی - مترجم: منصور فرزان

سه مفهوم درباره آزادی لیبرالی، دموكراتیك و سوسیالیستی

نوشته : استفانو پتروسیانی  - ترجمه : وحید كیوان

پیدایش نظریه عام  انقلاب مداوم

                                 میشل لووی - برگردان : ناصر سعیدی

بحث " بن بست" و تکامل سوسیالیست

      ریچارد وسترا - فرهاد سیدلو

 

 

 دفاع از سوسیالیسم جلد 13

سوسیالیسم بازار یا سوسیالیسم مشارکتی

سوسیالیسم بازار یا برنامه‌ریزی مشارکتی

 پت دوین

در پرتو آگاهی از ورشکستگی سوسیالیسم گذشته

توماس. ای. وایسکف

در دفاع از اقتصادهای مشارکتی

روبین هانل

نقدی بر برنامه‌ریزی مشارکتی

مایکل هوارد

اقتصادهای مشارکتی

مایکل آلبرت

 مصاحبه با

دیوید شوایکارت

مصاحبه با

 برتل اولمن

سه گزاره‌ی نادرست سوسیالیست‌های بازار

دوان ژونگ کیائو

سوسیالیسم بازار یا تقدیس بازار

پیتر کندی

 

دفاع از سوسیالیسم جلد 12

رهیافتی به سوی سوسیالیسم

نوشته: هری مگداف، فرد مگداف

برگردان: مرتضی محیط

سرمایه‌داری در برابر سوسیالیسم

توماس سوول

جهانی دیگر چگونه ممکن است؟

الكس كالینیكوس

برگردان: ن. جعفرپور

سرمایه‌سالاری و سوسیالیسم

نویسنده: جیمز پتراس

برگردان ا.سیف

شکل قرارداد از لیبرالیسم تا سوسیالیسم

ژاک بیده

برگردان: ب. کیوان

دفاع از سوسیالیسم جلد 11

آینده‌ای برای سوسیالیسم

آینده‌ای برای سوسیالیسم

نوشته جان رومر برگردان فراهاد سید لو

بازاری‌ها

مایکل آلبرت

سوسیالیسم کوپنی و ارزش‌های سوسیالیستی

اریک اولین رایت

مروری بر "آینده‌ای برای سوسیالیسم"

رابین هانل

مهار کردن بازار

جان گرای

دفاع از سوسیالیسم جلد 10

بحث محاسبه اقتصادی:  درس‌هایی برای سوسیالیست‌ها

پات دوین و فكرت آدامن برگردان:ا.دماوندی

 

چرا به یک مانیفست جدید نیاز داریم

دانیل سینگر ترجمه: ب. پاکزاد

زندگی پس از سرمیه‌داری   سوسیالیسم از منظری اقتصادی

نویسنده: كریس هارمن

برگردان: احمد جواهریان

درباره‌ی تئوری اقتصادی سوسیالیسم

پات دوین و فكرت آدامن برگردان:ا.دماوندی

فراسوی سرمایه‌داری :  فعلیت رهنمودهی مارکس

مایکل لبوویتز  برگردان:ح ریاحی

چه بدیلی برای سرمایه داری؟ پشت سر گذاردن سرمایه داری و مسئله کمونیسم

لوسین سِو - برگردان: و. حاحبی

دفاع از سوسیالیسم جلد 9

اقتصاد مشاركتى یك آلترناتیو اقتصادى

میكل آلبرت ترجمه: مهران قاسمى


 نوسازی سوسیالیستی    درس‌هیی از بحث  محاسبه

 پات دوین و فكرت آدمن

چه بدیلی برای سرمایه‌داری؟ سرمایه‌داری پس از کمونیسم

 پری اّندرسون

فرهنگ و ارزش‌های سوسیالیستی

جیمز پتراس برگردان: بابک پاکزاد

ماركس منتقد برابری‌گریی است

آلن وود برگردان: ب.كیوان

برابری و مسئله‌هی آن

دومنیکو لوسوردو (1)   ترجمه: ب. کیوان

دفاع از سوسیالیسم جلد 8

برنامه‌ریزی دموكراتیك سوسیالیستی  روندهی‌های اقتصادی عملی

ال كمپبل

برنامه‌ریزی مشارکتی بر پیه هماهنگی و مشورت

پت دوین

سوسیالیسم و نوآوری

 دیوید. ام .کوتز

در دفاع از اقتصاد مشاركتی

میكل آلبرت و روبن هانل

هماهنگی دموكراتیك:   به سوی سوسیالیسمی كارآمد بری قرن جدید

دیوید لیبمن

رابطه بین سطوح اقتصادی و سیاسی در شیوه تولید کمونیستی

پال كك شات

الین کترل

 دفاع از سوسیالیسم  جلد 7                                     

 

یا درس‌هیی بری آموختن وجود دارد؟

نویسنده: هری مگ‌داف

مترجم: مریم خراسانی

تكنولوژی اطلاعاتی و خود‌مدیریتی سوسیالیستی                                                                               

نویسنده:اندی پولاك

برگردان: ح. آزاد

گزارة كوتاهی دربارة   سوسیالیسم آرژانتین و آمریكای لاتین

امیلیو.ژ.كوربیر و آدریان كامپ

ترجمه: وحید كیوان

دربارة بحران سوسیالیسم واقعاً موجود

نویسنده:میشل لووی

ترجمه: فرشید قهرمان

ماركس: درباره جامعه سوسیالیستی حدود تاریخی قانون ارزش

 

نویسنده: رومن رازدالسكی

برگردان: یرج آذرین  

اقتصاد بازار یا سرمایه‌داری؟ مسئله اولویت‌ها

ژیلبر بلاردون (1)

برگردان از عطارد

 

دفاع از سوسیالیسم جلد 6

سوسیالیسم پس از فروپاشی

ترجمه   ح -ریاحی

روبین بلاک برن

 

دفاع از سوسیالیسم جلد 5

 

دفاع از سوسیالیسم جلد 4

 

دفاع از سوسیالیسم جلد 3

 

دفاع از سوسیالیسم جلد 2

 

دفاع از سوسیالیسم جلد 1