info@nashrebidar.com

 

 

معرفی کتاب

 پری آندرسون: بنیادهای سیاست خارجی آمریکا

ناصر اعتمادی

در باره سوژه انقلابی

سوژه انقلابی

(درمعرفی و نقد آرای جان هالووی)

ح ریاحی

 

سوژه انقلابی
(در معرفی و نقد آرای مایكل لبوویتز
)

برگردان: فروغ اسدپور

 

 

سوژه انقلابی

(از منظر موشه پوستون)

برگردان فروغ اسدپور

 

 

سوژه‌ی انقلابی

(جلد اول)

نویسندگان

ر.آلبریتون، م. لووی، م. دی. یتز، ه.کلیور، و. سمپن، ا.کالینیکوس، ف.ی. گاپاسین، ا. مندل

گروه مترجمان

-----------------

هژمونی، روابط  نیرو

 و

 بلوک تاریخی

آنتونیو گرامشی

نقدی بر نوتاریخی گری
(با اشاره به آرای عباس میلانی)

فروغ اسدپور

مارکسیسم و دیکتاتوری پرولتاریا

هال دریپر - مونتی جانستون

در معرفی آرای الکس کالینیکوس

در معرفی و نقد

آرای آنتونیو نگری و مایکل هارت

در دفاع از سوسیالیسم جلد 14

در دفاع از سوسیالیسم جلد 13

 

هری مکداف

وفاددار به سوسیالیسم تا دم مرگ

مرتضی محیط

مبارزه طبقاتی

برنامه ارفورت

 کارل کائوتسکی - ح .ریاحی

  

آنتونیونگری در چشم اندازتاریخی

الکس کالینیکوس

ترجمه رامین جوان

در دفاع از سوسیالیسم   جلد 12

 

معرفی آرای آنتونیو گرامشی

  فمینسیم و کار خانگی

جنبش های اجتماعی
جنبش  کارگری
جنبش ملی
جنبش زنان
جنبش دانشجویان
تجدید آرایش چپ
متفرقه

در نقد نئو لیبرالیسم

نقد کتاب
حقوق بشر

دفترچه های اکولوژکی مارکس
کوهی سایتو ترجمه  محمد رضا جعفری

شورای کارخانه در تورین
سالهای 1919-1920 


پییترو دی پائولا ترجمه ی بهرام صفایی
نظریه مارکسی دموکراسی
 محمت تاباک
ترجمه حسن آزاد

به مناسبت در گذشت اریک الین رایت
به طبقه وفادار باش

اریک الین رایت ترجمه سید رحیم تیموری   

معرفی و نقد مکتب اونو

حسن آزا د

مکتب اونو

1 کژتابی در فهم مارکس رونویسی از منطق هگل

 مکتب اونو در بوته ی نقد 

 2 کج اندیشی های اونو و پیروانش در خوانش و روش سرمایه

 

گفت و گوی پروبلماتیکا

با

کمال خسروی

 

 

بازگشت انتقادی به مارکس

گفتگوی پروبلماتیک با حسن آزاد

معرفی کتاب

مردم میخواهند: واکاوی ریشه های خیزشهای عربی

ژیلبر آشکار

 کوین اندرسون

معرفی کتاب

درس‌ هایی از بهار عربی

ژیلبر آشکار

کوین اندرسون

 مردم میخواهند: واکاوی ریشه های خیزشهای عربی

ژیلبر آشکار

 

 برگردان : حبیب. ت. ریاحی

مارکسیسم و مذهب

ژیلبر آشکار

در ستایش

 الن میک سینز وود

 

بحث هایی درباره ی روش و ساختار کاپیتال

جلد سوم

کمال خسروی

بلوک سرمایه داری غرب زیر هژمونی امپراتوری امریکا

معرفی رویکرد لیو پانیچ و سام گیندین

حسن آزاد و سهراب سپیدرودی

 

بازگشت به مارکس

الن میک  سینزوود

 

در دفاع از نظریه ی ارزش مارکس

حسن آزاد

پرسش هایی  از مارکس

 

تری ایگلتون

 

مترجمان زحمان بوذری  - صالح نجمی

مارکسیسم و خود رهانی

کولین بارکر، جیمز اتول، اندی بلندن

مترجم ح - ریاحی

بحث هایی درباره ی

روش و ساختار کاپیتال

(جلد دوم)

م . هاینریش، پل برکت، فرد موسلی، ایزومی اومارا، رگینا روث

 

بحث هایی در باره ی

روش و ساختارکاپیتال

(جلد اول)

مارکس، انگلس، رونالد میک، ارنست مندل، روسدولسکی...

در باره جلد دوم

کاپیتال

 

پیتر هیودیس

ترجمه حسن مرتضوی

در معرفی آری دانیل بن سعید

 

دانیل بن سعید

 

گروه مترجمان

 

نقد نظریه ی سیاسی نیکوس پولانزاس

 

کالین بارکر

 

برگردان مهرداد امامی

 

نظام مناسبات بین المللی

از منظر لئو پانیچ و سام گیندین

گروه مترجمان

ح.آزاد، خ.رستمخانی، پ.صداقت، ن.ابراهیمی، ح.ریاحی

حزب از نظر لنین

هال دریپر، نورمن گراس، آنتوان آرتوس، مارسل لیبمن، ارنست مندل، جان

ریز، سیریل اسمیت

فرهادسیدلو، فرشته ستار، ح.ریاحی، طاهرمصدق، قباد، صادق تهرانی

 

سوسیالیسم

در معرفی آرای مایکل لبووتیز

ح. ریاحی، ر. غفاری، ز. جنگلی، ف. مسعودی، ش. شاکری، ح. آزاد

 

دو تعریف از سوسیالیسم

هال دریپر

 ترجمه: وحید ولی زاده

سوژه انقلابی

درمعرفی و نقد آرای جان هالووی

جلد اول

سوژه انقلابی

درمعرفی و نقد آرای جان هالووی

 

 

جلد دوم

سوژه انقلابی

درمعرفی و نقد آرای جان

هالووی

 

جلد سوم

معرفی آرای كوین اندرسون

(مجموعه مقالات)

سوسیالیسم زیست محیطی

(معرفی آرای میشل لووی)

تفسیرهای ماركسیستی از بحران كنونی

برگردان: دكتر حسن آزاد

 

بحث در باره نظام مناسبات بین المللی
موج دوم

باب روثورن، ارنست مندل، مارتین نیكولاس، روبین موری
مترجم: ح.ریاحی

 

اهمیت گسست لنین از ماركسیسم عامیانه
بری بازسازی چپ

كوین اندرسون، میشل لووی، جان ریز، استاتیس كوولاكیس، ساوس میشل متساس، لویی
آلتوسر، جان مالینو
ح. مرتضوی، ح. آزاد، ع. ا. معصوم بیگی، ج. طباطبایی

 

 

تاریخ، سیاست و جنبش كارگری

پری اندرسن

 

 

تجدید آریش جنبش‌های اجتماعی

 

نگاهی

به ساختار روابط بین‌المللی

 نگاهی به ساختار روابط بین‌المللی

 جان بلامی فوستر و دیگران

مترجم: مرتضی محیط و دیگران

 

 

 

جدال مارکسیسم با آنارشیسم

هال دریپر، پل بلک لج...

 

نظریه ی ماركسیستی
مزد

 باب روثورن
 كنت لاپیدس
 فرانسیس گرین
 بروس فلیپ
 ارنست مندل

 

 

مارکسیسم و اگاهی طبقاتی

 

در معرفی و نقد آری جان هالووی
(جلد دوم)

نویسندگان:ا. كالینیكوس، ج. هالووی، م. گونزالس ف. هرس، ك. مك ناتون، م. د. آنجلی، پ.داماتو، ژ. م . كاروآ، ه. وینریت
مترجمان: ح. آزاد، ح، ریاحی، نسرین ابراهیمی، پ. آزاد، ف. راستی، ب. عارفی، م. آزاد، ص.افروز

 

 

طبقه كارگر در جهان

كریس هارمن

برگردان: ح. آزاد

 

 

مارکس و راه روسی

        نویسندگان: ت. شانین، م. لووی، ا. کینگستون من، پ. شادوپادیا، ا. دویچر، ک. اندرسون

      مترجمان: ح. آزاد، ح. مرتضوی، م. محیط، م. خنجی. م. قراچه داغی، ع. معظمی

 

 

انقلاب، جنبش اجتماعی، حزب سیاسی

(جلد دوم)

 

 

تبیین بحران سرمایه داری

 

 

درباره انقلاب، جنبش اجتماعی

 و

 رهبری سیاسی

 

اسلام سیاسی

 نیکی کدی، آصف بیات، اعجاز احمد،طارق  امین خان، سمیر امین

 

دردفاع از سوسیالیسم

جلد15

 

گروه مترجمان

 

نویسندگان:دیوید لایبمن، دیوید شوایکارت، مایکل لبووتیز، الکس کالینیکوس،

مترجمان: ح. ریاحی، ح. آزاد، فروغ اسدپور، ب. کیوان، ب. کشاورز، ش.شاکری

 

 

بحران اتحادیه ها

 

 کیم مودی، پتر واترمن، گریگور گال، کیم سایپس

 

 

 

نوع دیگری از سیاست

 

گفتگوی پیران آزاد  با جان هالووی

 

 

بزودی در سایت بیدار

جهانی شدن

(جلد 4)

گروه مترجمان 

بحثی در مورد دوران گذار

 

مصاحبه صادق افروز با رفیق

 تراب ثالث

سازمان یابی مبارزه برای  جهانی دیگر،برای کمونیسم

 

مصاحبه با پیران آزاد       

 

طبقات در تئوری مارکس

تحلیل طبقاتی، تاریخ و رهایی

طبقه و تحلیل طبقاتی

سرمایه  داری بدون سرمایه داران

 

دفتر بیدار شماره 6

ویژه جامعه مدنی

 

در معرفی و نقد مارکسیسم تحلیلی

مارکسیسم و مسئله انسان

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

سایت  حسن آزاد

 سردبیر نشر بیدار

 

 

انتشار 12 جلد کتاب درباره سوسیالیسم

سوسیالیسم


 دیوید لیبمن

ح. آزاد و ح. ریاحی

 

 

بدیل سوسیالیستی

( تکامل واقعی انسان )

مایکل لبووتیز

ح. ریاحی

 

 

سوسیالیسم را حالا بنا کنیم

مایکل لبوویتز

مترجمان: ح. آزاد، فروغ اسدپور،زاگرس جنگلی،پرویزصداقت

 

 

مدل سوسیالیسم
(
در معرفی آرای دیانه السون)
مترجم: ح. ریاحی

 

 

 

سوسیالیسم بازار
مدل دیوید شوایكارت

ح. آزاد، س. روستا، س. آراكلی، ب. كیوان

 

 

 

سوسیالیسم
معرفی آرای ارنست مندل

س. روستا، ه. سپهر، ه. وزیری، ح. آزاد، ف. ثابت، روشن، پیروزی

 

 

 

 سوسیالیسم پس از فروپاشی

نوشته: روبین بلك برن

 

 

 

سوسیالیسم بازار یا سوسیالیسم مشارکتی

توماس واپس کنف مایکل آلبرت پت دوین

برگرادان فرهاد سیدلو

 

 

برنامه ریزی مشاركتی

معرفی آرای پات دوین

نویسندگان: پات دوین، جان اونیل، دیوید لیبمن، مارك یابلونوسكی، رابرت بلكبرن
مترجمان: ح. ریاحی، ح. آزاد، ا. معصوم بیگی، البرز دماوندی

 

اقتصاد مشاركتی
مدل مایكل آلبرت و روبین هانل

 

 

آینده ای برای سوسیالیسم

نویسندگان: جان رومر، میكل آلبرت، هری بریگ هاوس، اریك اولین ریت، رابین هانل
مترجم: فرهاد سیدلو

 دهمین شماره گاهنامه بیدار

پل سوئیزی 

وفادار به سوسیالیسم تا دم مرگ

 

در باره اتحاد جنبش کارگری 

ادبیات سوسیالستی  - انگلیسی

درباره ما

تماس با ما

معرفی

مایکل آلبرت و روبین هانل

 

معرفی

جهانی شدن جلد دو

 

معرفی

انقلاب مرحله ای یا مداوم

 

 

معرفی

 

مدل های سوسیالیسم مشارکتی