توضیج

مراجعه کنندگان عزیز سایت نشر بیدار

به اطلاع می رسانیم که مقالات درج شده در زیر مجموعه جنبش های اجتماعی منتشره ازسوی نشر بیدار نیست. این مقالات به دلیل ارزش و اهمیت شان از سایت ها و منابع دیگر بر گرفته شده و در اختیار علاقه مندان  قرار میگیرد