در باره ما

بازگشت به صفحه قبل

 

نشر بیدار هدف اولیه و اصلی خود را، انتشار آثار و ادبیات چپ و مترقی قرار داده و در راستای همین هدف تلاش کرده است که کتاب هائی را ترجمه، تألیف و در دسترس علاقه مندان قرار دهد. در روند حرکت اما مقالات متعددی برایمان ارسال می شد که بعلت تنوع  آن به‌شکل کتاب قابل انتشار نبود. ما پس از بحث و بررسی به این نتیجه رسیدیم، که در کنار وظیفه اصلی خود یعنی نشر کتاب، مجموعه هایی تحت عنوان دفترهای بیدار تنظیم و منتشر کنیم.

دفترهایی که انتشار می‌یابند، چه به لحاظ مضمون و چه به لحاظ جهت گیری مندرجات آن، مجموعه‌هایی هم‌آیندی نیستند، هدف از انتشار این دفترها، در دسترس قرار دادن نظرات و موضوعاتی است که اطلاع از آنها برای بیداری و غنای فکری جنبش چپ ضرورت دارد. جنبش چپ ایران برای دست یافتن به افق‌های فکری وسیع و برای رهائی از محدود اندیشی، نیازمند اطلاعات هر چه گسترده‌تر و هرچه متنوع‌‌تر از نظرات و آرای مختلف است، که می‌تواند برای چالش‌های بزرگ آینده چپ را یاری رسانند. برای آشنائی با چنین نظرات و موضوعات است، که برای چالش های بزرگ آینده  به چپ یاری رساند. برای آشنائی با چنین نظرات و موضوعاتی، بسنده کردن به یک روایت معین از اندیشه‌های چپ نه تنها کافی نیست، که حتی گاهی زیانبار است. دفترهای بیدار تلاشی است در جهت پاسخ به این نیازها: برای مطالب قابل درج در دفترهای بیدار، هیچ محدودیت موضوعی وجود ندارد و هر مطلبی که بتواند به غنای فکری و فرهنگی چپ یاری رساند، صرف‌نظر از این که در حوزه سیاسی، اجتماعی یا فرهنگی باشد می‌تواند در دفترها درج شوند.

دفترهای بیدار می‌کوشد اساسا مسائل و نظرات جدید را منعکس کند، اما از انتشار آثار با ارزش كلاسیك نیز استقبال می‌كند.

 هر مطلبی صرفا به لحاظ ارزش و استاندارد تئوریک و پرداخت منسجم و اطلاعاتی آن برای جنبش چپ در دفترها درج م‌ شود. بنابراین موضع نویسنده و جهت‌گیری سیاسی نوشته در انتخاب مطالب، مورد توجه ما قرار نمی‌گیرد.

درج هیچ مطلبی در دفترها به هیچ وجه به معنای تائید مستقیم یا غیر مستقیم آن از جانب نشر بیدار نیست بنابراین مضمون مطالب درج شده موضع نویسنده یا مترجم آنها را بیان می‌کند.

دفترهای بیدار از درج مطالب ترجمه شده از نشریات معتبر چپ و هم‌چنین از تألیف آثار به زبان فارسی استقبال می‌کند و اساسا شیوه کار خود را بر این امر متکی می‌سازد.

نشر بیدار در انتشار دفترها از زمان‌بندی معینی پیروی نمی‌کند، بلکه متناسب با امکان‌ها، دریافت و آماده شدن مطالب به انتشار آنها مبادرت می‌ورزد. 

مطالب اگر به صورت تایپ شده ارسال گردد، بهتر است. در غیر این صورت مقالات خود را روی یک صفحه با فاصله مناسب بین سطرها، با خودکار و یا روان نویس سیاه بنویسید.

 مقالات دریافتی بازگردانده نمی‌شود، لطفا نسخه‌ای از مقاله‌ی ارسالی را نزد خود نگه دارید.

دفترهای تئوریک بیدار در گزینش و ویرایش مقالات آزاد است