بازگشت به صفحه قبل

     ساختــــــــــــــــــــــار بین‌الملل

 نگاهی به ساختار روابط بین المللی جلد اول

آيا حکومت جهاني به رهبري آمريکا آينده دارد؟

  پتر گووان
ترجمة: ب. کيوان

ضعف ايالات متحده و تقلا براي سلطه جهاني

امانوئل والرستين

برگردان : دکتر مرتضي محيط

اهداف امپرياليستي آمريکا و مسئله عراق

ترجمه: مرتضي محيط ـ نيويورک

  ميليتاريسم و جنگهاي آينده

ايستوان مزاروش

برگردان: مرتضي محيط

رخساره‌هاي امپرياليسم در دوران يك ساله پس از يازده سپتامبر

جيمز پتراس

برگردان:پ.محله

یكجانبه گرایی، نقض قوانین، نظامی سازی درگیری ها - جهان از دیدگاه واشنگتن

سمیر امین

 نگاهی به ساختار روابط بین المللی جلد دوم

قهر و توافق

 پري اندرسن

برگردان: رامون

نظم جديد امپراتورانه  يا جهانی شدن امپراتوری ايالات متحد

   ژيلبرآخار

مترجم ب.كيوان

جهانی شدن يا آپارتيد جهانی ؟

 سمير امين

مترجم ب.كيوان

عصر جنگ مداوم

نوشته ايگناسيو رامونه

یكجانبه گرایی، نقض قوانین، نظامی سازی درگیریها

نوشته سامی نعیر

 

 

 نگاهی به ساختار روابط بین المللی جلد سوم

 

 شبکه امپراتورانه ایالات متحد و جنگ علیه تروریسم

جان بلامی فوستر، هاری ماگدوف و ربر. و. مک چسنی

برگردان: ب. کیوان

از فلیپین تا عراق: به فاصلة يکصد سال
   سردبيري مانتلی ریويو

 مترجم: ب. محله 

  

 نگاهی به ساختار روابط بین المللی جلد چهارم

 

امپراتوري بربريت

جان بلامي فوستر و برت كلارك

برگردان: مرتضي محيط

كشف و بازگشايي امپرياليسم

جان بلامي فوستر

ا. بهرنگ

امپرياليسم و امپراطوري

جان بلامي فوستر

برگردان: ا. طالقاني

استراتژي امريكا در خاورميانه

نويسنده: گيلبرت آشكار

ترجمه: شهريار قلواني

تزهايی درباره‌ي دوره‌ي کنونی جنگ و جنبش ضدجنگ

 ژيلبر آشکار

ت. حق‌شناس

ناآرامي‌هاي ژئوپولتيكي در خاورميانه

امانوئل والرشتاين

ترجمه: احمد‌ مزارعي

 

 

 نگاهی به ساختار روابط بین المللی جلد پنجم

 

امپرياليسم جديد: انباشت از راه سلب مالکيت

ديويد هاروی

 برگردان: ب. کيوان

پايان سرمايهداري عقلايي

جان بلمي فاستر، مانتلي ريويو

ترجمه: اردشير عماني

  هژمونی ایالات متحده :  تداوم زوال، ادامه‌ى خطر

ريچارد بى. دوبوف

پروين اشرفى

امپرياليسم آمريكا، اروپا و خاورميانه

سمير امين

 برگردان: مرتضي محيط

شکست طرح‌های اوليه آمريکا در عراق

ل. سمينو

برگردان: ب. کيوان

آيا خطر حمله نظامی به ايران کم شده است؟

جيمز پتراس

برگردان: زهره سحرخيز