دفتـــــــــــرهای بیــــــــــدار

بازگشت به صفحه قبل

 

 سوژه انقلابی

 

(درمعرفی و نقد آرای جان هالووی)

ح. ریاحی

 

نام كتاب: سوژه انقلابی(در معرفی و نقد آرای جان هالووی)

نويسندگان:جان هالووی، میشل لووی، مایکل لبووتیز، لی بین­فورد، دانیل بن سعید، آنا دینراشتاین، پابلو گیلگیانی، آلبرتو اریونت

مترجم: ح. ریاحی

انتشارات بيدار

طرح روي جلد:

 

 آدرس:

 

 

Iranischer Kulturverein (Bidar)                                      

Bei IranischBibliothek

Amjudenkirchhof 11C

D-30167Hanoover

Tel.0511-714544

 

 

در سوئد:

Andishe

Box2233

40314Götenborg

sweden

 

فهرست

 

دوازده تز پیرامون تغییر جهان بدون تصرف قدرت..........................جان هالووی.....................5

 

سوژه انقلابی.......................................................................................جان هالووی...................17

 

پیرامون تغییر جهان بدون تصرف قدرت ........................................دانیل بن سعید................41

 

فریاد هالووی: پر از هیاهو  و جنجال............................................... مایکل لبوویتز.................71

 

مارکسیسم هالووی ...........................................................................لی بین فورد....................91

 

فوروم مجله سرمایه و طبقه...................................................... آنا. سی.دینراشتاین............110

 

فراخوان برای تامل رهایی­بخش ...............................................آنا. سی. دینراشتاین............111

 

مسافرت دریایی امید بخش................................................................ آلبرتو اریونت............119

 

اسم­ها و افعال یا درک هالووی از انقلاب ..........................................پابلو گیلگیانی..............123

 

مفهوم انقلاب در زمان ما................................................................... میشل لووی.................129

 

تغییر جهان بدون تصرف قدرت......................................................... جان هالووی...............137

 

تنها یک پاسخ به جان هالووی............................................................. میشل لووی..............145