دفتـــــــــــرهای بیــــــــــدار

بازگشت به صفحه قبل

 

هری مگداف

 (وفادار به سوسیالیسم تا دم مرگ!)

                ˇ            وفادار به سوسياليسم تا دم مرگ (مجموعه مقاله)

ˇ            هری مگداف

ˇ             مترجمان:

ˇ            م. محيط

ˇ            ن. کیان

ˇ            ب. کیوان

ˇ            ک. بویری

ˇ            قیمت 10 یورو

ˇ            طرح روي جلد: كريم

ˇ            انتشارات بيدار

ˇ            مرداد 1383  

 

آدرس:

 

Iranischer Kulturverein (Bidar 

Bei IranischBibliothek

Amjudenkirchhof 11C

D-30167Hanoover

Tel.0511-714544

 

Andishe

Box 2233

40314 Götenborg

Sweden

فهرست

درگذشت هری مگداف

الف: تحلیل مسایل سرمایه‌داری معاصر

1-     گسترش امپریالیستی: تصادف یا تعمد

2-     چهره جدید سرمایه‌داری

3-     شبکه امپراتورانه ایالات متحد

4-      سرمایه‌داری در نقش جهانی

5-     اقتصاد آمریکا بازگشت رکود

6-     کارگران یکبار مصرف

ب: تحلیل مسایل سوسیالیسم

الف- آیا درس‌های برای آموختن وجود دارد؟

ب- بحران نزدیک می‌شود.

ج- مصاحبه با هری مگداف و پل سوییزی

د- رهیافتی به سوی سوسیالیسم

ضمیمه:

1-     یادداشتی بر مانیفست

2-     به مناسبت تولد پل سوییزی

به مناسبت درگذشت پل سوییزی