دفتـــــــــــرهای بیــــــــــدار

بازگشت به صفحه قبل

 

به مناسبت درگذشت پل سوئیزی

 اگر قرار بود امروز جایی باشم، باید پیش شما می‌بودم. اما با تاسف فراوان نمی‌توانم شخصا حضور پیدا کنم. بدون تردید سخنرانان در باره‌ی پل به عنوان نظریه‌پردازی برجسته، متفکری با تاثیر جهانی و مبارزی در راه بشریت سخن خواهند گفت. و در باره‌ی انسانی که پل بود سخن بسیار می‌توان گفت. برای این که صحنه را در انحصار خود نگیرم، دو جنبه را برای توضیح برگزیده‌ام؛ پل به عنوان بک دوست و پل به عنوان یک همکار.

 کمی بیش از پنجاه سال پیش با هم دوست شدیم. البته این دوستی اتفاقی نبود. از یک آشنایی کلی مرتبط با لیو هوبرمن و پل باران شروع شد.

در اوایل، گروهی بودیم که هفتگی دیدار و در باره‌ی رویدادهای جهان، نظریه‌ی مارکسیستی و موضوعات مرتبط با آن‌ها بحث می‌کردیم. ظریفی نام“شهدا و محکومان“ به این گروه داده بود. همه‌ی ما تحت پیگرد اف.بی.آی و کمیسون‌های کنگره بودیم و در فهرست سیاه و در خطر زندانی شدن قرار داشتیم. و یکی از ما نیز دوره‌یی را در زندان گذرانده بود. پل هر وقت در نیویورک بود در جلسه شرکت می‌کرد. صحبت غالبا گرد مطالب مانتلی ریویو دور می‌زد. دوستی ما در این بحث‌ها و گردهم‌آیی‌های دوستانه، بیش‌تر در مهمانی‌های شام بیدی، شکوفا شد. برای شمارش لطف‌های نطلبیده‌یی که پل می‌کرد باید بیش از انگشتان دو دست داشت. به ویژه زمانی را به یاد دارم که من و بیدی در کمبریج گیر کرده بودیم چون دکتر ما را از راندن اتوموبیل برای بازگشت به خانه منع کرده بود. ناگهان پل غیره منتظره وارد شد تا ما را با اتوموبیل خودمان به خانه ببرد. به رغم دوستی روبه رشد و کثرت هم نظری در بحث‌ها، من از پیشنهاد پل برای تصدی پست یکی از دو ویراستار مانتلی ریویو شگفت زده شدم. لیو در حین سفری به اروپا به همراه پل در پاریس در گذشته بود. من و هری بریورمن در بازگشت پل در فرودگاه به پیشباز او رفتیم. آشکارا ناراحت و افسرده بود. شروع کرد به صحبت در باره‌ی یافتن جانشینی برای لیو، هری و من ترغیبش کردیم صبر کند تا کمی آرام‌تر شود و برای تامل در باره‌ی نامزدهای بالقوه فرصت داشته باشد.

کمی بعد پل از من خواست به عنوان ویراستار مشترک به او بپیوندم. با همان شرایط و بر اساس برابری کامل- همان‌طور که با لیو بود. پنجاه درصد از سهام به من می‌رسید. قطعا می‌دانید که این موضوع اهمیت مالی نداشت. اما به شیوه‌ی پل نمادی از شراکت کامل بود. از پل خواستم پیش از اقدام برای انتخاب یک شریک برابر بیش‌تر فکر کند. در حقیقت، تردید داشتم که بپذیریم، خودم را واجد صلاحیت نمی‌دانستم. خودم را آماده نمی‌دیدم و برای مرور نوشته‌های دهه‌های پیشین به وقت آزاد نیاز داشتم. به علاوه، خودم را در رده‌ی برابر با پل نمی‌دانستم. مقاومت و به او توصیه کردم داوطلبان دیگری را در نظر بگیرد. جواب رد داد و گفت که من کار زیادی نخواهم داشت. او تمام کار نوشتن را انجام می‌داد و من فقط باید مطالب منتشره در مجله را مرور و در باره‌ی آن‌ها اظهار نظر می‌کردم. طولی نکشید که من شروع کردم به نوشتن بررسی‌های ماهانه و دیگر خرده‌کاری‌ها. بعد از مدتی وعده‌ی او در باره‌ی نوشتن و دیگر مسئولیت‌ها را به یادش آوردم. پل با لبخند جواب داد:“تو که حرفم رو باور نکردی، کردی؟“ آنچه در پی آمد بیش از سی سال رابطه‌ی چشم‌گیر جمعی بود. منشا اجتماعی ما- یا اگر دلتان می‌خواهد، تفاوت‌های طبقاتی ما- کاملا متمایز بود. پل از بهترین آموزش ممکن در آمریکا برخوردار شده بود. آموزش من نامرتب و خیلی معمولی بود. از راه‌های متفاوتی به مارکسیسم و سوسیالیسم رسیده بودم. با وجود این، سال‌های متمادی در هم آهنگی نزدیک با هم کار کردیم. منظورم این نیست که اختلاف نظر وجود نداشت، اما هرگز مشاجره نکردیم. هیچ کس صدایش را بالا نمی‌برد. همواره راهی برای مصالحه می‌یافتیم. بهترین رابطه‌ی انسانی بود، پیوند فکر و هدف. نقش و تداوم مانتلی ریویو چیزی بود که اهمیت داشت. این موضوع که در امور شخصی کمک متقابل راهنمای ما بود لطمه‌یی نمی‌زد.

پل و لیو از این تفاهم برخوردار بودند که اگر درباره‌ی بررسی ماه اختلاف داشته باشند مانتلی ریویو دو نوشته را در کنار هم چاپ و هر ویراستار تحلیل خودش را ارائه کند. دعوت پل از من شامل همان روش بود. در حقیقت پل و لیو در طی ویراستاری مشترک‌شان دوباره مقاله‌های جداگانه در کنار هم منتشر کرده بودند. یک بار در باره‌ی درگیری بین اسرائیل و فلسطین و بار دوم درباره‌ی ورود ارتش سرخ به چکسلواکی. در بار دوم هر دو خواستار تائید من شدند. مقاله‌ی لیو تهاجم شوروی را مورد حمله قرار داده بود. پل گام‌های چکسلواکی به سوی سوسیالیسم بازار را مورد بحث قرار داده بود. او در این مسیر بازگشت به سرمایه داری را می‌دید- تحلیلی که درستی آن اکنون در اروپای شرقی و چین قابل مشاهده است.

پل سر تا پا یک سوسیالیست بود و با مبارزه به خاطر تعهد و نظریه هم دلی پٌر شوری داشت. دل او برای توده‌ها می‌تیپد و در هم دلی و تفاهم کامل با مبارزات انقلابی اجتماعی و رهایی ملی عمل می‌کرد.

نظریه‌ی سوسیالیسم او نیاز به برنامه‌ریزی ملی شامل نیاز به کنترل بر تجارت خارجی را کاملا در بر می‌گرفت. به هیچ وجه چشم بر گرایش‌های ضدانقلانی در سوسیالیسم واقعا موجود نمی‌بست. اما هرگز ازکلیت اعتقادش به نیاز به سوسیالیسم دست نکشید سوسیالیسمی استوار بر توان‌مند کردن تهی دست‌ترین و تحت ستم‌ترین مردمان در راه جامعه‌یی برابری خواه، جامعه‌یی که به حقیقت تمام مردم برای تمام مردم اداره‌اش کنند. سال‌های پایانی پل بسیار بد گذاشتند. زوال او طولانی و به همراه درد و ضعف بود. باید از همسرش زیرل به خاطر مراقبت و توجه در طی روزهای بد و خوب ممنون باشیم. در روزگار خوشی، پل و من تقریبا هر روز تلفنی صحبت می‌کردیم. در سال‌های اخیر برقرار کردن ارتباط پیوسته سخت‌تر و سخت‌تر می‌شد. نمی‌توانستیم حرف یک دگر را خوب بشنویم یا درست بفهمیم.کمی پیش از این که پل به آسایشگاه بیماران علاج‌ناپذیر برود، از زیرل خواست شماره‌ی مرا بگیرد. صدایش واضح بود و در باره‌ی مسایل جهان و مانتلی ریویو تبادل نظر کردیم. از نیرویش که کاسته شد، آخرین حرفش این بود:“ دوستت دارم هری“ من هم همان جواب را دادم. اما به خداحافظی کردن نرسیدم. بگذارید اکنون بگویم: بدرود، رفیق پل.“

 

Magdoff's Major Writings

(1939a), Production, Employment, and Productivity in 59 Manufacturing Industries. 1919- 1936 (coauthored with Irving H. Siegal and Milton B. Davis), Philadelphia: WPA National Research Project, May.

(1939b), „The Purpose and Method of Measuring Productivity,“ Journal of the American Statistical Association, 34, June, 308-18.

(1940), „The Service Industries in Relation to Employment Trends“ (coauthored with David Weintraub), Econometrica, 8, October, 289-311.

(1969), The Age of Imperialism: The Economics of US Foreign Policy, New York: Monthly Review Press.

(1970a), The Dynamics of US Capitalism (coauthored with Paul M. Sweezy), New York: Monthly  Review Press.

(1970b), Vietnam, the Endless War (coauthored with Leo Huberman and Paul M. Sweezy), New York: Monthly Review Press.

(1974), Revolution and Counter-Revolution in Chile (coauthored with Paul M. Sweezy), New York: Monthly Review Press.

(1977), The End of Prosperity (coauthored with Paul M. Sweezy), New York: Monthly Review Press.

(1978), Imperialism: From the Colonial Age to the Present, New York: Monthly Review Press.

(1980), The Deepening Crisis of US Capitalism (coauthored with Paul M. Sweezy), New York: Monthly Review Press.

(1982a), „International Economic Distress and the Third World,“ Monthly Review, 33, April, 1-13.

(1982b), „The Meaning of Work: A Marxist Perspective,“ Monthly Review, 34, October, 1-15.

(1987), Stagnation and the Financial Explosion (coauthored with Paul M. Sweezy), New York: Monthly Review Press.

(1988), The Irreversible Crisis (coauthored with Paul M. Sweezy), New York: Monthly Review Press.

(1990a), „Perestroika and the Future of Socialism - Part 1,“ Monthly Review, 41, March, 1-13.

(1990b), „Perestroika and the Future of Socialism - Part 2,“ Monthly Review, 41 (10), April, 1-17.

(1992), „Globalization - To What End?,“ Socialist Register; 1992, London: Merlin Press.

(2001a), „The New Economy: Myth and Reality“ (coathored with John Bellamy Foster and Robert W. McChesney -- with the help of Fred Magdoff), Monthly Review, 52 (11), April, 1-15.

(2001b), „Paul Krugman vs. the Quebec Protestors“ (coauthored with John Bellamy Foster and  Robert W. McChesney), Monthly Review, 53 (2), June, 1-5.

(2002a), „Slow Growth, Excess Capital, and a Mountain of Debt“ (coauthored with John Bellamy Foster and Robert W. McChesney -- with the help of Fred Magdoff), 53 (11), April, 1-14.

(2002b), „Creating a Just Society: Lessons from Planning in the U.S.S.R. & the U.S.“ (interviewed by Huck Gutman), Monthly Review, 54 (5), October, 1-22.

(2003a), Imperialism Without Colonies, New York: Monthly Review Press.

(2003b), „What Recovery?“ (coauthored with John Bellamy Foster and Robert W. McChesney -- with the help of Fred Magdoff), Monthly Review, 54 (11), April, 1-13.

(2003c), „Capitalism as a World Economy: An Interview of Harry Magdoff“ (interviewed by Huck Gutman), Monthly Review, 55 (4), September, 1-13.

(2003d), „Foreword“ (coauthored with John Bellamy Foster), in Martin Hart Landsberg and Paul Paul Burket, China and Socialism, special issue of Monthly Review, 56 (3), July-August, 2-6.

(2004a), „Disposable Workers“ (coauthored with Fred Magdoff), Monthly Review, 55 (11), April, 18-35.

(2004b), „Encounters with Che,“ Monthly Review, 56 (4), September, 47-50.

(2004c), „Farewell, Comrade Paul,“ Monthly Review, 56 (5), October, 1-3.

(2005), „Approaching Socialism“ (coauthored with Fred Magdoff), Monthly Review, 57 (3), July-August, 19-61.

Other References

Editors (2002), „Remembering Beadie Magdoff,“ Monthly Review, 54 (5), October.

Foster, John Bellamy (1986), The Theory of Monopoly Capitalism, New York: Monthly Review Press.

Foster, John Bellamy (2000), „Harry Magdoff (born 1913),“ Biographical Dictionary of Dissenting Economists (Northampton, MA: Edward Elgar), 385-94.

Foster, John Bellamy (2002), „The Rediscovery of Imperialism,“ 54 (6), November, 1-16.

Franklin, Bruce (1982), „On the Rewriting of History,“ Monthly Review, 34, November, 40-47.

Green, Susan (2003), „The Sage of Imperialism,“ Seven Days (Burlingon, Vermont), April 3, 2003.

Phelps, Christopher (1999), „An Interview with Harry Magdoff,“ Monthly Review, 51, May, 54-73.

Pool, John C. and Stephen Stamos (1985), „The Uneasy Calm: Third World Debt,“ Monthly Review, 36, March, 1-19.

Resnick, Stephen and Richard Wolff (eds.) (1985), Rethinking Marxism: Essays for Harry Magdoff and Paul Sweezy, Brooklyn, NY: Autonomedia.

Targ, Harry (1986), „Magdoff, Harry,“ in Robert A. Gorman (ed.), Biographical Dictionary of Marxism, Westport, CO: Greenwood Press, pp. 207-9.