دفتـــــــــــرهای بیــــــــــدار

بازگشت به صفحه قبل

 

اسلام سیاسی

 

        نیکی کدی

        آصف بیات

        اعجاز احمد

        سمیر امین

        طارق امین خان

 

 

ح. ریاحی

 

نام كتاب: اسلام سیاسی

نویسنده: نیکی کدی، آصف بیات، اعجاز احمد، سمیر امین

مترجم: ح. ریاحی

طرح‌ روی جلد: فوسه كپی

انتشارات بیدار

قیمت: 10 یورو

 

 

 

آآدرس:

Iranischer Kulturverein (Bidar)                                      

Bei IranischBibliothek

Amjudenkirchhof 11C

D-30167Hanoover

Tel.0511-714544