دفتـــــــــــرهای بیــــــــــدار

بازگشت به صفحه قبل

 

معرفی كتاب نگاهی به ساختار روابط بین‌المللی

 

نام كتاب: نگاهی به ساختار روابط بین‌المللی

نویسندگان: جان بلامی فوستر و دیگران

مترجم: مرتضی محیط و دیگران

 انتشارات بیدار

چهارمین جلد كتاب نگاهی به ساختار روابط بین‌المللی منتشر شده است. نشر بیدار قبلا  سه جلد از این سری مقالات را كه به آرایش روابط بین‌المللی پس از جنگ می‌پرداخت منتشر كرده بود. در جلدهای قبلی پیتر گوان، سمیر امین، پری اندرسن... خصلت سیاست‌ها و استراتژی‌های امریكا را بعداز جنگ سرد مورد بررسی قرار داده‌ بودند. در ادامه همین سری مقالات در این جلد جان بلامی فوستر تلاش می‌كند خصلت امپراطوری امپریالیسم امریكا را روشن نماید و تمایز آن را با امپراطوری‌ روم در گذشته از یك طرف و با درك آنتونیو نگری و مایكل هارت نشان می‌دهد.

مركز توجه جان بلامی فوستر در سه مقاله‌ای كه به نگارش در آورده، این مطلب است كه پیوند درونی سیاست‌های آمریكا را با اقتصاد آن روشن كند و جنگ‌افروزی‌های آن را با الزامات اقتصادی نشان دهد. به یك اعتبار مقالات جان بلامی فوستر برخلاف نوشته‌های پیتر گوان و پری اندرسن اقتصاد محور است. و هژمونی سیاسی آمریكا در فرمانروایی بر كل اردوی سرمایه تحت‌الشعاع این عامل قرار دارد. در این جلد از كتاب اما گیلبرت آشكار و والرشتاین تجلی سیاست آمریكا در خاورمیانه را مورد بررسی قرار می‌دهند. آشكار درون‌مایه طرح خاورمیانه بزرگ را سازمان‌دهی بازار مشترك، بانك مشترك خاورمیانه و اهلی كردن نظام‌های سیاسی در راستای منافع آمریكا برمی‌شمارد و به طور مستند جایگاه طرح خاورمیانه بزرگ با تحولات جنگ آمریكا با عراق و تشدید درگیری با ایران - سوریه و مساله فلسطین را نشان می‌دهد. والرشتاین نیز وضعیت ژئوپولیتیكی خاورمیانه را مورد بررسی قرار می‌دهد و بر روی چهار مساله(حاكمیت در عراق، مساله كردها، مساله فلسطینو مساله ایران) به عنوان موانعی كه پیشروی طرح خاور میانه یزرگ را با اختلال مواجه می‌سارند انگشت می‌گذارد. او می‌گوید دستگاه اداری بوش توفان آتشینی را در خاور میانه بزرگ به پا كرده كه دو كشور آمریكا و اسرائیل بهای گرافی را برای آن خواهند پرداخت، چیزی كه هرگز در مخیله نو محافظه‌كاران نمی‌گنجید.

این مقالات نشان می‌دهد در پشت رخدادهای جنجالی آمریكا روندهای عمیق‌تری عمل می‌كند كه آگاهی از آن‌ها برای اتخاذ سیاست‌های اصولی و متناسب با تحولات یك امر ضروری محسوب می‌شود.

 

 

Iranischer Kulturverein (Bidar)                                      

Bei IranischBibliothek

Amjudenkirchhof 11C

D-30167Hanoover

Tel.0511-714544

 

    

d