دفتـــــــــــرهای بیــــــــــدار

بازگشت به صفحه قبل

 

مساله حزب از نظر لنین

 

 

 

 

ˇ        هال دریپر

ˇ        نورمن گراس

ˇ        آنتوان آرتوس

ˇ        مارسل لیبمن

ˇ        ارنست مندل

 

 

 

نام كتاب: مساله حزب از نظر لنین

نويسندگان: هال دریپر، نورمن گراس، آنتوان آرتوس، مارسل لیبمن، ارنست مندل

مترجمان: فرهاد سیدلو، فرشته ستار، ح. ریاحی، طاهر مصدق، قباد

انتشارات بيدار

طرح روي جلد:كريم

قیمت 6 یورو

 آدرس:

 

 

Iranischer Kulturverein (Bidar)                                      

Bei IranischBibliothek

Amjudenkirchhof 11C

D-30167Hanoover

Tel.0511-714544

 

 

در سوئد:

Andishe

Box2233

40314Götenborg

 

 

فهرست

 

اسطوره­ی " مفهوم حزب" لنینی هال دریپر

 

شکل­گیری ایده لنینی حزب آنتوان آرتوس

 

خودسازماندهی طبقانی و حزب پیشاهنگ ارنست مندل

 

1905 و سازمان بلشویکی مارسل لیبمن

 

لنین، لوگزامبورگ، تروتسکی و مساله حزب نورمن گراس